«Καθολικό Βασικό Εισόδημα – δικαίωμα στην ζωή». Προβολή ντοκιμαντέρ – συζήτηση.

«Καθολικό Βασικό Εισόδημα – δικαίωμα στην ζωή». Προβολή ντοκιμαντέρ – συζήτηση.

«Καθολικό Βασικό Εισόδημα – δικαίωμα στην ζωή». Προβολή ντοκιμαντέρ – συζήτηση.

»Καθολικό Βασικό Εισόδημα – δικαίωμα στην ζωή». Προβολή ντοκιμαντέρ – συζήτηση.

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 06.00 μ.μ. – Μουσείο Εθνικής Αντίστασης- Ηλιούπολη.

Πηγή: www.ilioupoligiaolous.gr/article.php?id=24913