Καλές πρακτικές

Αρχική / Καλές πρακτικές

Εδώ θα βρείτε καλές πρακτικές από άλλους Δήμους, εντός ή και εκτός Ελλάδας, σε διάφορες θεματικές που μας απασχολούν.

Δεν είναι απαραίτητα πρακτικές που μας εκφράζουν στο μέγιστο βαθμό, ούτε επίσης απαραίτητα υλοποιήσιμες στο έπακρο. Σίγουρα όμως είναι πρακτικές που βελτιώνουν ή δίνουν λύση σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και που θεωρούμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα για έμπνευση και εφαρμογή προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της Ηλιούπολης και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο του εκσυγχρονισμού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατρέποντας τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες τους, σε υπηρεσίες με αυξημένη διαφάνεια, συμμετοχή των κατοίκων στη λήψη αποφάσεων, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες.

Περισσότερα